log
АдминПлюс Платформа за комуникация между училищната администрация, учителите и учениците

Защитена вътрешна мрежа за комуникации на училището/ детската градина
Изпращане на съобщения от/до учители, ученици, родители, училищна администрация
Възможност за предварително определяне на групи получатели
Моля, изчакайте първоначалното зарежданне на данните за Вашия профил!
ЗАРЕЖДАНЕ